¤

Taekwondo training bevat de volgende onderdelen:

» Techniektraining: standen, trappen, stoten en weringen (blokkeringen)

» Stijlvormen Tuls: uitvoering van technieken, volgens een vastgestelde volgorde (vaste vormen)

» Sparren een-, twee- en driestapsparren, vrij sparren, gearrangeerd sparren en het traditionele sparren.

» Breektesten: het breken van planken en dergelijke, door middel van tevoren bepaalde taekwondotechnieken. Hierbij is vooral de snelheid van belang en niet zozeer de kracht.

» Zelfverdediging: het nabootsen van de realiteit, waarbij ook geoefend wordt zich te bevrijden uit verwurgingen, armklemmen, omklemmingen, afweren van aanvallen met een mes, korte en lange stok en dergelijke. Dit om je weerbaarder te maken op straat en om meer zelfvertrouwen te krijgen in bepaalde situaties.

Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan discipline en respect voor de medemens.