¤

Taekwondo is een vorm van ongewapend gevecht. Letterlijk vertaald betekent “Tae” voet, “kwon” hand of vuist en “Do” de manier of de weg. Taekwon-Do is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid.

Voor de serieuze taekwondoïn is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen. In deze tijd met al haar geweld en intimidatie biedt Taekwon-Do de zwakkere een effectief wapen om zichzelf te verdedigen.

Door training ontwikkelt een student zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging. Taekwondo wordt gezien als een kunst van zelfverdediging, die gebruikt kan worden voor gerechtigheid en het verdedigen van de zwakkere. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor de sterken onder ons, maar juist ook voor de zwakkeren, jong of oud, man of vrouw, groot of klein.

Taekwondo kent evenals vele andere krijgskunsten een systeem van didactiek, dat deels gestoeld is op een hiërarchische rangorde. De diverse graden die men kan behalen in het Taekwondo, dienen naast uitdrukking van technische vaardigheden als stimulans voor de Taekwon-doka om steeds meer te leren. In het Taekwondo zijn er 10 kup graden (gekleurde banden) en 9 dangraden. Men begint met de 10de kup, witte band, en kan na enkele jaren training de eerste dan, zwarte band, of zelfs hoger bereiken.